Mentale stress

 

Of je nu denkt dat je het kan, of je denkt dat je het niet kan, in beide gevallen heb je gelijk

BrainGym®

BrainGym® maakt deel uit van de Educatieve Kinesiologie. BrainGym® is een reeks van oefeningen die je meer in contact brengen met jouw mogelijkheden, en leert je de blokkades weg te nemen van de doelstellingen die je wilt bereiken.

Paul E. Dennison, Ph.D. (pedagoog), is de grondlegger van de Edu-kinesiologie. Hij bestudeerde hoe bewegingen het leerproces beïnvloedde. Hij ontwikkelde zijn visie over de visuele middellijn en over het belang van het ontwikkelen van bewegingspatronen en lichaamshouding die het leren beïnvloeden. In de loop der jaren is steeds duidelijker geworden hoe belangrijk de samenwerking tussen de beide hersenhelften is voor de ontwikkeling van coördinatie, concentratie en emotionele stabiliteit. Dr. P. Dennison heeft meer dan 20 jaar nauw samengewerkt met ontwikkelings- en gedragsoptometristen.

Liggende achtEen goede samenwerking tussen de linker- en rechterhersenhelft is belangrijk voor een goede concentratie, coördinatie en emotionele ontwikkeling. De basis hiervoor wordt al gelegd in de babyfase door het kruipen. Indien een baby te weinig heeft gekropen of geen kans heeft gehad om te kruipen, kunnen in een latere fase problemen in de coördinatie en concentratie ontstaan. Het gevolg hiervan is meer stress dan plezier in het leren.

Niet alleen de samenwerking tussen de linker- en rechterhersenhelft is van belang, maar evenzo belangrijk is de onderlinge samenwerking van de gehele hersenen. Het leerproces kan alleen dan goed verlopen wanneer het gehele brein ingeschakeld is en goed samenwerkt.

Indien er geen goede samenwerking in het brein aanwezig is kunnen er o.a. de volgende klachten ontstaan:

• je kunt je niet concentreren
• je kunt wel schrijven maar het is onleesbaar
• je voelt je onzeker
• je draait letters om
• je bent hyperactief en kunt geen moment stilzitten
• je hebt moeite met lezen of rekenen
• bij proefwerken of examens sla je dicht ……… etc.

Door te observeren en d.m.v. spiertesten wordt duidelijk welke activiteiten of bewegingen stress veroorzaken en daarom het plezier in het leren of in het leven blokkeren. Er wordt bepaald welke oefeningen het beste zijn om de vastgelopen situatie te deblokkeren om zodoende de stress te verminderen en de coördinatie en concentratie te verbeteren. Deze oefeningen zijn eenvoudig te leren en nemen weinig tijd in beslag. Het leerproces zal zo gemakkelijker verlopen en meer plezier geven.

Tevens leer je welke oefeningen je zelf kunt toepassen om de coördinatie en concentratie te verbeteren en emotionele spanningen te verminderen.

Braingym-in dept

BrainGym®-in-dept maakt het mogelijk om de blokkades weg te halen van de doelstellingen die je wilt bereiken. Deze doelstellingen hoeven dus niet alleen betrekking te hebben op leerproblemen. De doelstellingen kunnen betrekking hebben op alle facetten uit het leven waarin je meer wil bereiken, of waarin je vastloopt.

 

Zicht op Woordblind

Zicht op Woordblind is ontwikkeld door Coby Schasfoort.

Door het combineren van de materialen van o.a Paul Denisson, Richard Utt, Gordon Stokes en andere grootheden binnen de Kinesiologie heeft ze een totaal eigen manier gecreëerd voor kinderen of mensen met leerproblemen.

 

 

Zicht op Leefblind

Zicht op Leefblind is eveneens ontwikkeld door Coby Schasfoort en is een onderdeel van de Edu-Kinesiologie. Bij Leefblind wordt gekeken of mensen hun doelen of idealen wel kunnen bereiken, en wat hun blokkeert als blijkt dat er stress zit op hun doel of ideaal.

Er wordt uitgebreid gekeken naar alle facetten van het leven: zoals het verleden, vorige generaties, talenten, communicatiehoudingen, voeding, allergieën, stress, energiecentra, onbalansen, trauma’s, chakra’s, kleuren, essences en vele andere facetten.

Stapsgewijs wordt er gewerkt aan het oplossen van de onderliggende onbalansen en blokkades, zodat het lichaam weer in staat is om zichzelf te genezen en men de keus heeft om doelen en idealen te bereiken.

Leap®

LEAP® staat voor Learning Enhancement Advanced Program en is ontwikkeld door Charles Krebs uit Amerika. Het is erop gericht om het leren te bevorderen door integratie van de beide hersenhelften. In werkelijkheid leren we ons hele leven en daarom is het van belang dat we altijd toegang hebben tot de specifieke leerfuncties in het brein en deze kunnen integreren en behouden zelfs als we onder stress staan.

breinOnder invloed van stress kan een switching ontstaan waardoor de hersenhelften niet meer goed samen kunnen werken. Zo’n switching ontstaat vaak al op 2 tot 5 jarige leeftijd als een kind een emotionele gebeurtenis niet op kan lossen en het onderbewuste brein deze onhanteerbare stress opslaat in een nog niet gebruikt gebied van het brein. Dit gebied wordt dan als het ware functioneel geblokkeerd en afgesloten voor toekomstig gebruik.

Het doel van LEAP® is om via spiertesten deze blokkades op te sporen en de onhanteerbare stress uit dit specifieke gebied te downloaden. Hierdoor wordt het gebied weer toegankelijk gemaakt om te gebruiken waar het oorspronkelijk voor bedoeld was.

  • het formatteren van de Amygdala om onderbewuste emoties te downloaden zoals teleurstelling, angst, straf, pijn, depressie, vechten, vluchten, woede en boosheid
  • het balanceren van het Celestial circuit om elektromagnetische en geopatische stress op te heffen
  • het opsporen en corrigeren van (diepe) overleving switchingen en Thalamische Reticulaire switchingen
  • het formatteren van het Corpus Callosum (de brug tussen de beide hersenhelften).
  • het corrigeren van de Corticale-, + vertrouwensniveaus van de Corpus Callosum functie en de Anteriore Commissuur Corticaal & Lymbisch.
  • het corrigeren van de integratieve gebieden en paden: Wernicke, Broca en Auditief

Op deze manier wordt de breinintegratie, in de gebieden waar dit onder invloed van stress verloren is geraakt, weer hersteld en ben je weer “online”. Voor iedereen met leerproblemen, dyslexie, emotionele trauma’s en vermoeidheidsklachten door elektromagnetische of geopatische stress.

Contact
Relax for Health
Oderlaan 44
5691 MC SON
Tel: 0499-461566
Mob: 06-27525785

Aangesloten bij
VBAG
RBCZ / TCZ
St. Zorggeschil Quasir
KvK: 17282901
BTW: NL002151447B93