Disclaimer

Op een dag, wanneer je terugblikt, zullen de moeilijkste perioden in je leven de mooiste lijken

Deze site geeft slechts informatie, geen advies. De inhoud van deze website is met zorg samengesteld, toch kunnen er onjuistheden voorkomen. Relax for Health is niet aansprakelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van alle informatie. Je kunt je niet beroepen op eventuele onjuiste of onvolledige informatie die je er aantreft. Noch kan Relax for Health aansprakelijkheid aanvaarden voor foutieve toepassing van de informatie die je op deze site vond.

Relax for Health levert complementaire zorg, stelt geen diagnose en pretendeert niet enige ziekte te genezen.

De behandelingen die in de praktijk toegepast kunnen worden, behoren niet tot het terrein van de westerse traditionele geneeskunde en dienen niet ter vervanging van reguliere geneeswijzen of therapeutische behandelingen.

De verantwoordelijkheid voor het ondergaan van deze therapieën berust bij de cliënt zelf. Hetzelfde geldt voor besluiten met betrekking tot het innemen van voedingssupplementen of medicijnen. Overleg met je apotheker of huisarts als je hierin wijzigingen wil doorvoeren. Ben je al onder behandeling bij een regulier arts of therapeut en besluit je tot aanvullende zorg? Breng deze daarvan op de hoogte.

De cliënt dient vooraf te melden als hij/zij een psychiatrische aandoening heeft waarbij plotselinge aanvallen of andere ernstige reacties kunnen voorkomen. Behandeling vindt alleen dan plaats onder verantwoordelijkheid van een arts of psychiater. Ditzelfde geldt voor mensen die al eens een anafylactische shock of andere heftige allergische reacties hebben meegemaakt. Meld dit alstublieft al direct bij de intake.

 

Contact
Relax for Health
Oderlaan 44
5691 MC SON
Tel: 0499-461566
Mob: 06-27525785

Aangesloten bij
VBAG
RBCZ / TCZ
St. Zorggeschil Quasir
KvK: 17282901
BTW: NL002151447B93