Klachtenprocedure

 

Iets opgeven betekent niet altijd dat je zwak bent. Soms betekent het dat je sterk genoeg bent om het los te laten

We willen graag dat je tevreden bent over onze consulten. Mocht het ooit voorkomen dat dit niet zo zou zijn, dan vinden we dat erg vervelend. In dat geval kun je onderstaande klachtenprocedure volgen.

Je hebt een klacht. En dan?

Als je ontevreden bent over de therapeut of een klacht hebt, dan hoef je dat niet voor je te houden. Er zijn verschillende manieren om je onvrede kenbaar te maken.

Stap 1: Praat eerst met je therapeut

Als de therapeut niet weet dat je ontevreden bent, kan hij/zij niets ondernemen om de klacht op te lossen. Daarom stelt de therapeut het op prijs dat hij/zij de gelegenheid krijgt om er met jou over te praten.

Stap 2: Klacht via klachtfunctionaris van de beroepsorganisatie VBAG

Kom je er samen niet uit, of zie je om bepaalde redenen af van een gesprek met de therapeut, dan kun je je wenden tot de klachtenfunctionaris van de VBAG waarbij de therapeut is aangesloten. Hieraan zijn voor jou geen kosten verbonden.

Zodra de klachtfunctionaris jouw klacht heeft ontvangen, informeert deze jou over de verdere procedure.

Klacht via geschillencommissie Zorggeschil

Lost een gesprek het probleem niet op? Dan kun  je een rechtszaak aanspannen. Maar de wet biedt ook een laagdrempelig alternatief: de therapeut is aangesloten bij een onafhankelijke geschilleninstantie Zorggeschil. Je kunt je hiertoe wenden met jouw klacht. De geschillencommissie doet een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. De geschilleninstantie kan ook een schadevergoeding toekennen.

Klacht via de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg

Bij de tuchtcolleges kun je alleen klagen over situaties die onder de tuchtnormen (beroepscodes) binnen de complementaire zorg vallen. In bijna alle gevallen betreft het hier de beroepscode van RBCZ/TCZ en de beroepscode van de beroepsorganisatie waarbij de therapeut is aangesloten.

Wie kan een klacht indienen?

De volgende personen kunnen een klacht indienen:

  • De cliënt (je bent de directe belanghebbende);
  • Een naaste betrekking of nabestaande (partner, ouders of andere familieleden van de cliënt);
  • Degene aan wie de directe belanghebbende een opdracht tot klagen heeft verstrekt en een machtiging daartoe heeft afgegeven. Vergeet niet hierbij de machtiging en een kopie van het identiteitsbewijs van de belanghebbende mee te sturen met de klacht;
  • De Inspecteur voor de Volksgezondheid.

Kinderen van gescheiden ouders:

  • Kinderen tot 16 jaar:
    Beide ouders moeten toestemming geven voor een medische behandeling. Daarom moeten beide ouders het klachtenformulier ondertekenen.
  • Kinderen vanaf 16 jaar:
    Kinderen vanaf 16 jaar mogen zelf beslissen over zaken die hun gezondheid betreffen. Toestemming van de ouders is niet nodig. Indien een van de ouders hen vertegenwoordigt, moet deze gemachtigd zijn door de directe belanghebbende.

Advies
Voor hulp bij het indienen van uw klacht kunt je contact opnemen met het Landelijk meldpunt Zorg van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Je vindt hier ook meer informatie over de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Contact
Relax for Health
Oderlaan 44
5691 MC SON
Tel: 0499-461566
Mob: 06-27525785

Aangesloten bij
VBAG
RBCZ / TCZ
St. Zorggeschil Quasir
KvK: 17282901
BTW: NL002151447B93